Βασικό Πρόγραμμα Απεξάρτησης

μετάβαση στη ζωή - Βασικό Πρόγραμμα

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λαμβανομένου υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ανθρώπου, το βασικό πρόγραμμα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο προκειμένω να βοηθήσει οποιονδήποτε επιθυμεί να απέχει από τις εξαρτησιογόνες ουσίες και να γνωρίσει έναν νέο κι υγιή τρόπο ζωής.

1

ΒΗΜΑ 1

Σε πρώτο στάδιο δίνεται ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής κι εξοικείωσης του ατόμου. Όταν ολοκληρωθεί το πρώτο και βασικό στάδιο, αρχίζει η διαδικασία της πραγματικής παραδοχής του προβλήματος της εξαρτήσεως και των συνεπειών της και παράλληλα, της αποδοχής της ανάγκης για βοήθεια.

2

ΒΗΜΑ 2

Στο διάστημα αυτό μοιράζεται εντός ομάδας αλλά και σε ατομικές συνεδρίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματα, που προκύπτουν, με στόχο την αναγνώριση και την παραδοχή, απαραίτητα στοιχεία για την αλλαγή προς την κατεύθυνση της ανάρρωσης από τον ενεργό εθισμό.

3

ΒΗΜΑ 3

Σε ένα επόμενο στάδιο βοηθούμε μ΄ όλα τα διαθέσιμα θεραπευτικά εργαλεία ώστε να πραγματοποιηθεί η ομαλή επανένταξη του στον οικογενειακό και κοινωνικό ιστό και το άτομο να γίνει υπεύθυνο για μια νέα ζωή ελεύθερη από εξαρτήσεις.

Έχοντας ως βασικό στόχο την ανάρρωση από τον εθισμό, την ανάληψη της ευθύνης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής, στο κέντρο απεξάρτησης Μετάβαση στη Ζωή, καθοδηγούμε τον ίδιο, με πλήρη υποστήριξη, να συμφιλιωθεί με το παρελθόν του, να δώσει νόημα στο παρόν του και να αποκτήσει πίστη και ελπίδα για το μέλλον του.

Ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο σου

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας, δεν είσαι μόνος